Kantoor de Boekhouder
Administratie en belastingkundigen

Administratie
Salarisverwerking
Begrotingen
Rapportering

Belastingen
Belastingadvies is voor de Boekhouder een belangrijk deel van de werkzaamheden. Advies omdat je natuurlijk van te voren wilt weten wat de fiscale gevolgen zijn van de beslissing die je als ondernemer moet nemen. 

Moet ik de auto zakelijk of prive gaan rijden is zo'n vraag waar wij altijd voor u de berekening kunnen voorleggen op basis waar van u een gedegen beslissing kunt nemen.

Wij attenderen u jaarlijks op de Optimalisering van de IB positie zoals wij dat noemen, hetgeen betekent dat wij jaarlijks beoordelen of u voor de inkomstenbelasting een maximaal inkomen bereikt zonder teveel belasting te hoeven betalen. Belasting betalen moet en leuker kunnen we het niet maken maar wel dragelijk. 

Loonbelasting als u personeel in dienst hebt, regelen we voor u van uit ons Microloon programma, u hoeft uitsluitend nog de betaling te doen. 

Omzetbelasting geven we voor u aan en we zorgen dat u de aangifte digitaal beschikbaar krijgt.

Inkomstenbelasting daar hebben wij geen broertje dood aan, we verzorgen voor u de aangifte als we het met u eens zijn dat we de IB positie geoptimaliseerd hebben. 

Vennootschapsbelasting geven we natuurlijk ook voor u aan als de jaarrekening is samengesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bijbehorende publicatiebalans voor deponering bij de Kamer van Koophandel leveren we digitaal voor u in, daar heeft u geen omkijken meer naar.

Dividendbelasting hopen we voor u te mogen aangeven want dan zijn er resultaten behaald die dat mogelijk maken en dat is fijn. De dividenduitkering dient te worden voorafgegaan door de zogenoemde "uitkeringstest" die we graag voor u zullen uitvoeren. U kunt daarna zonder zorgen de dividenduitkering doen die u zich zelf toegedacht hebt.

Leuker kunnen onze belastingkundigen het misschien toch wel maken, bel ons.