Kantoor de Boekhouder
Administratie en belastingkundigen


Over ons, onze missie en onze tarieven en de privacyverklaring.
Wij zijn een full-service dienstverlener en we streven naar een constante kwaliteit. We hanteren betaalbare tarieven die in overeenstemming zijn met onze missie die luidt als volgt.

Onze missie.
 
We willen een toegevoegde waarde leveren die herkenbaar, op maat en betaalbaar is. We streven er naar om de technologische en digitale ontwikkelingen zo goed en verantwoord mogelijk in onze organisatie in te passen.We vinden het belangrijk dat we onze clienten daarbij de vrijheid kunnen geven om er wel of geen gebruik van te maken zonder kwaliteit of gebruikersvriendelijkheid in te hoeven leveren.
Onze missie voeren we uit met enthousiasme voor ons vak en voor de belangen van onze clienten.

Tarieven.

Onze tarieven zijn in overeenstemming met onze missie, op maat en betaalbaar.
Onze facturen zijn helder en transparant. We vermelden op welke datum we voor u gewerkt hebben, wat we voor u uitvoerden, hoeveel tijd we daar aan besteedden en welk tarief we toepassen.

Onze tarieven varieren tussen €  40,00  en €  75,00 per uur.

€  40,00 per uur rekenen we voor eenvoudige boekhoudkundige of administratieve werkzaamheden.
€  65,00 per uur rekenen we voor fiscale en verslaggevende werkzaamheden.
€  75,00 per uur rekenen we voor de adviserende werkzaamheden waar u uw voordeel mee kunt doen.

Een salarisstrook verwerken wij voor u voor €  6,50  per stuk.

We werken indien gewenst met vaste jaarafspraken waarbij maandelijks een gelijkblijvend bedrag wordt gefactureerd voor de in die afspraak begrepen werkzaamheden.

We zullen u graag een vrijblijvende offerte aanbieden. Vraag het ons maar.        


Onze privacyverklaring hebben we gratis beschikbaar in pdf formaat. Wij zullen u die per omgaande mailen indien u ons daarom verzoekt.