Kantoor de Boekhouder
Administratie en belastingkundigen

Administratie
Salarisverwerking
Begrotingen
Belastingen

Rapportering
Rapportering zult u meestal ervaren in de vorm van de jaarrekening welke wij natuurlijk graag voor u samenstellen. 
Als sturingsinstrument heeft u daar niet zo veel aan omdat de jaarrekening pas wordt opgesteld nadat er een exploitatie-periode van tenminste een jaar verstreken is.
Als sturingsinstrument presenteren wij liever een periodiek exploitatie-overzicht. U heeft dan maandelijks of zo u wilt per kwartaal een inzicht in de door u gerealiseerde resultaten. U zit dan wat korter op de geleverde prestatie en u kunt indien nodig sneller maatregelen instellen om bij te sturen.
Onze clienten ervaren dit periodieke exploitatie-overzicht als plezierig omdat er dan geen verrassing achteraf komt met misschien wel tegenvallende resultaten.

Onderhanden werk is ook zo een post waarbij het belangrijk is om te weten wat de stand van zaken is. We kunnen door het voeren van de juiste administratie op ieder moment rapporteren over de stand van zaken. 

Voortgangsrapportage van uw Projectenadministratie, omzetstatistieken, het behoort tot de mogelijkheden indien u door ons daar over  geinformeerd wilt worden.

Overleg met ons over wat u van ons zou kunnen verwachten in uw specifieke organisatie. 

De Boekhouder maakt er voor u maatwerk van, daag ons uit !!