Kantoor de Boekhouder
Administratie en belastingkundigen


Welkom
Welkom op de website van Kantoor de Boekhouder met fysieke kantoren in Swifterbant en Almere en digitale kantoren overal waar u een internetverbinding tot uw beschikking hebt.

We informeren u op onze website over onze organisatie, over onze diensten, in welke sectoren we acteren en wat onze tarieven zijn.  We zijn ook helder in onze missie.

We doen zaken met gerenommeerde partijen als King, Infine, Microloon, Kluwer fiscaal, Flevo Ict en KPNIS.nl. Deze leveranciers faciliteren ons en bij hen huren wij onze programma's en gereedschappen om voor ons werk de vereiste kwaliteit beschikbaar te hebben.  

Onze beroepsvereniging de OvRAN staat garant voor de kwaliteit van de kennis van onze medewerkers door middel van het bewaken van de verplichte educatie waar we aan moeten voldoen. De OvRAN verricht periodiek een kwaliteitscontrole op onze dossiervorming en zij behartigen onze belangen in de publieke opinie.

Specialistische kennis huren we in bij Fiscount, Adviseurs voor Accountants en Belastingkundigen. Zij zijn er voor ingericht om ingeschakeld te worden indien dat wenselijk of noodzakelijk is voor het beste advies.

We willen graag een dienstverlener zijn met persoonlijk toegevoegde waarde voor u als ondernemer.
 


Aangesloten bij OvRAN, de Orde van Register Adviseurs Nederland, lidnummer 839.